به گزارش افکارنیوز،

براساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران بدهی دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه دولت ایران به نظام بانکی این کشور ۱۷.۶ درص نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بر این اساس تا روز ۲۲ اکتبر سال جاری مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی به ۲ هزار و ۴۵۶.۸ میلیارد ریال رسیده است.

بدهی دولتی به نظام بانکی در ایران از ابتدای سال جاری شمسی تاکنون ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است.

طی سال مالی جاری منتهی به روز ۲۲ اکتبر بدهی دولت به نظام بانکی ایران نسبت به ۲۲ اکتبر سال ۲۰۱۶ به میزان ۲۵.۴ درصد افزایش یافته و به ۲ هزار ۱۶۹.۸ تریلیون ریال رسیده است.

بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی نیز نسبت به روز ۲۲ اکتبر سال ۲۰۱۶ با ۷.۲ درصد کاهش به ۲۸۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی ایران نیز با رسیدن به رقم ۹ هزار و ۹۶۷.۵ تریلیون ریال نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.

در گزارش بانک مرکزی ایران آمده است؛ بدهی بانک‌های ایرانی به بانک مرکزی نیز با ۱۴.۵ درصد افزایش به هزار ۱۲۳.۸ تریلیون ریال رسیده است.

نظام بانکی ایران طی سال های اخیر به شدت درگیر وام‌های بد شده و بانک ملی، پارسیان و تجارت بیشترین وام‌های بد ارائه شده را در کارنامه خود دارند.