به گزارش افکارنیوز،

 افزایش سرمای هوا موجب افزایش مصرف گاز طبیعی در کشور شده است. بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران، میزان مصرف گاز در بخش های مختلف کشور روز گذشته به 639 میلیون مترمکعب رسید.

به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، روز گذشته از مجموع 639 میلیون مترمکعب، 394 میلیون مترمکعب در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است.

میزان مصرف گاز نیروگاه‌ها در روز شنبه بالغ بر 151 میلیون مترمکعب و میزان مصرف گاز در بخش صنایع عمده 93 میلیون و 500 هزار مترمکعب بوده است.

همچنین در روز گذشته 35 میلیون مترمکعب گاز ایران به کشورهای همسایه صادر شده است.