مدير عامل بانك مسكن گفت: بانك مسكن در حال حاضر برنامه اي براي افزايش تسهيلات خريد مسكن ندارد.

به گزارش فارس، قدرت الله شریفی افزود: با توجه به سیاستهای دولت مهمترین برنامه ها و طرح های بانک مسکن بر محور ارائه راهکارهای نوین و سازنده در حوزه تسهیلات ساخت مسکن استوار است.
وی در ادامه با اشاره به پرداخت ۹۷ درصد منابع بانک مسکن در قالب تسهیلات بخش مسکن اظهار کرد: ۱۹۶ هزار میلیارد ریال از ۲۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی این بانک در بخش ساخت مسکن بوده است.

مدير عامل بانك مسكن در ادامه از اختصاص يك خط اعتباري جديد ۱۲۰ هزار ميليارد ريالي به طرح مسكن مهر از سوي بانك مركزي خبر داد و تصريح كرد: بانك مسكن به عنوان بانك عامل در پرداخت تسهيلات به طرح مسكن مهر براي تسريع در اجراي اين طرح هيچ مشكلي ندارد.