شنيده شده است در پي شدت گرفتن شايعه بركناري اردشير محمدي رييس كل گمرك جمهوري اسلامي وی اخیرا معاون طرح و برنامه ریزی خود را برکنار کرده است.
" رضا جمهوری " معاون طرح و برنامه گمرک بود و گفته می شد یکی از گزینه های احتمالی جانشینی اردشیر محمدی بوده است.
روز گذشته محمدی رییس کل گمرک در اقدامی غیر منتظره و بدون اطلاع قبلی ضمن برکناری رضا جمهوری اقدام به برگزاری مراسم تودیع برای نامبرده نمود.
اين در حاليست كه جمهوري همزمان با برگزاري مراسم توديع در دفتر وزير اقتصاد و دارايي حضورداشته و احتمالا در حال ارائه برنامه هاي آتي خود در جايگاه رييس كلي گمرك بوده است