سعيد صابوني افزود: پرند بزرگترين شهر جديد كشور و به نوعي پايتخت مسكن مهر است اما به هر حال در سهميه سال ۹۰ به دليل مشكلات آب و تاسيسات زيربنايي جايي ندارد.

به گزارش فارس، وی گفت: در حال حاضر در پرند در قالب مسکن مهر ۹۳ هزار و ۳۳۷ واحد مسکونی در حال ساخت است و قرار است در افق طرح این شهر به یک شهر ۷۰۰ هزار نفری تبدیل شود.

* پرند ۱۵ هزار نفری با ۱۲ هزار مسکن

مدیرعامل شهر جدید پرند تاکید کرد: در حال حاضر شهر پرند دارای ۱۵ هزار جمعیت(بدون جمعیت دانشگاهی) بوده و دارای ۱۲ هزار واحد مسکونی است که طی ۲۰سال گذشته این جمعیت شکل گرفته است.
به گفته وی، این ۱۲ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی ساخته شده و دارای مالکیت خصوصی است و در حال حاضر ۳ هزار واحد مسکونی نیز توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.
وی ادامه داد: جمع احداثمسکن در پرند هم توسط اشخاص و هم توسط مسکن مهر حدود ۹۷ هزار واحد مسکونی است.

*تشکیل جلسه برای بازگشت پرند به سهمیه مسکن مهر

صابوني گفت: يكي از مقامات مسوول فردا از پرند بازديدي خواهند داشت كه طي آن قرار است جلسهاي نيز با اين مقام مسوول داشته باشيم تا بتوانيم دلايل توجيهي خود را براي اهميت پرند در مسكن مهر و طرحهاي توسعه اين شهر با اين مقام مسوول در ميان بگذاريم.