به گزارش افکارنیوز،

 قیمت فروش هر کیلو ورق سیاه در بازار به شرح زیر است:

 

 

نرخ فروش هر کیلو ورق سیاه در چقدر است؟