به گزارش افکارنیوز،

مسعود سلیمانی اظهارداشت: تقریبا نیمی از سکه‌های فروخته شده تمام بهار و 50 درصد دیگر نیم سکه بوده است.
وی افزود:‌ درآمد حاصل از فروش این سکه ها، 140 میلیارد تومان است که به حساب بانک مرکزی واریز شده است.

به گزارش فارس، تاکنون 17 حراجی عرصه سکه در این مدت برگزار شده است و از مجموع درآمد حاصله، 9 درصد از بهای سکه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده، به حساب سازمان امور مالیات منظور خواهد شد.