به گزارش افکارنیوز،

به دلیل تعطیلی بازار‌های بین المللی، قیمت ارز‌های بین بانکینسبت به روز گذشته بدون تغییر و ثابت ماند.

 

 
ثبات دربازار ارز‌های بین بانکی+ جدول
ثبات دربازار ارز‌های بین بانکی+ جدول