به گزارش افکارنیوز،

 قیمت فروش نهاده های دامی و کشاورزی در بازار به شرح زیر است:

 

افزایش نرخ مرغ در بازار