به گزارش افکارنیوز،

تصویری هولناک ‌از نفت‌کش گداخته و شعله‌ور سانچی هنگام غرق شدن را مشاهده می کنید.