جمشيد پويان درباره اظهاراتي كه به نقل از وي و در انتقاد از اجراي هدفمندي يارانهها مطرح شده بود، تاكيد كرد: در حال تعقيب سخناني هستيم كه از قول من در مورد عقبنشيني از هدفمند كردن يارانهها در يكي از سايتها منتشر شده است، چراكه آنچه در بعضي سايتهاي خبري ذكر شده اصلا جملات من نيست.

به گزارش فارس، وی افزود: این که به چه دلیل یک سایت به صورت مجهول از من سخنانی را در جمع دانشجویانم ذکر می‌کند مشخص نیست؛ اگر من در یک مصاحبه مطبوعاتی یا مصاحبه با یک خبرگزاری چنین چیزی را گفته یا نوشته بودم منبع سخنان مشخص بود اما آنچه از قول من گفته شده کاملا غلط و اشتباه است و تکذیب می‌شود.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: من نظرم را بر اساس سلیقه نداده‌ام و بر اساس نظریات اقتصادی ۳۰ ساله‌ام صحبت می‌کنم، چگونه می‌شود در عرض چند روز این نظر به یکباره تغییر کند.
وی تاکید کرد: من بر اساس دانشی که اندوخته‌ام در مورد سیاست اقتصادی هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌گویم نه بر اساس تغییر سلیقه و دوستی یا دشمنی با دولت، به همین دلیل نظر من به آسانی تغییر نمی‌کند.
پژويان افزود: البته من در مصاحبه رسمي با خبرگزاري فارس پيش از اين گفتهام كه هنوز از برنامه اجرايي دولت براي هدفمند كردن يارانهها و ريز قيمتها مطلع نيستم و اين برنامه هنوز ارائه نشده است؛ در مورد اجرا نيز تاكيد كردهام كه اميدوارم اين كار با مطالعه كافي صورت گيرد.