به گزارش افکارنیوز،

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اتفاق نوشت:

باکمال تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتاب‌زده‌ از دلال‌ها و سوداگران سبقت می‌گیرند وبابزرگ‌نمایی‌ تغییرات قیمت،چنان اظهار خوشحالی‌ می‌کنند که کم از شادی ترامپ ندارد ولی این شادی دیری نمی پاید و بر اساس روند هر ساله در ماه های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می‌کند.