به گزارش افکارنیوز، سکه بهارآزادی با قیمت 1 میلیون و 440 هزار تومان ،نیم سکه با قیمت 715 هزارتومان، ربع سکه 415سکه بهار  هزار تومان و سکه یک گرمی 268 هزار تومان داد و ستد شد.

قیمت سکه30دی