به گزارش افکارنیوز،

سکه امامی با قیمت 1 میلیون و 547 هزار تومان ،نیم سکه با قیمت 755 هزارتومان، ربع سکه 455سکه بهار  هزار تومان و سکه یک گرمی 295 هزار تومان داد و ستد شد.

5