به گزارش افکارنیوز،

مهرداد لاهوتی ، با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به بازخورد منفی موضع دولت در مورد گزارش تفریغ بودجه 95 باز میگشت گفت: به هر حال دیوان محاسبات به وظیفه قانونی خود عمل کرده بود و موضع دولت در خصوص گزارش تفریغ باعث واکنش منفی نمایدگان و در نهایت رد کلیات لایحه بودجه شد.

وی تاکید کرد، یکی از دلایل دیگر رد کلیات لایحه نگرانی نمایندگان مجلس در خصوص حذف بیش از 30 میلیون یارانه بگیر بوده است. به هر حال ساز و کار حذف یارانه بگیران مشخص نشده و این موضع می‌تواند تبعات منفی برای کشور داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به نگرانی نمایندگان در خصوص محل تامین بودجه جایگزین طرح اشتغال دولت از محل بودجه عمرانی گفت: بعد از آنکه نمایندگان با افزایش قیمت حاملهای انرژی و درآمد 17 هزار میلیارد تومانی مد نظر دولت مخالفت کردند کمیسیون تلفیق مصوب کرد که از محل بودجه های فنی عمرانی بخشی از این درآمد تامین شود. بر همین اساس یک نگرانی به وجود آمد که بودجه عمرانی محدود کشور صرف محل مصرف دیگر تحت عنوان اشتغال  شود. به همین دلیل نمایندگان برای اولین بار در تاریخ  تصمیم گرفتند با رد کلیات لایحه بار دیگر این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شود.