به گزارش افکارنیوز،

سکه امامی با قیمت 1 میلیون و 496 هزار تومان ،نیم سکه با قیمت 735 هزارتومان، ربع سکه 440سکه بهار  هزار تومان و سکه یک گرمی 298 هزار تومان داد و ستد شد.

سکه