به گزارش افکارنیوز،

حال این سوال مطرح میشود که آیا جیب مردم با ادعای تورم 8 درصدی سازگار است؟ پاسخ البته چندان دور از ذهن نیست چرا که تنها با مراجعه به یک فروشگاه برای خرید مایحتاج زندگی و با نگاهی به دخل و خرج این روزهای مردم می‌توانید به این سوال پاسخ مشخصی بدهید.

واقعیت این است که شیوه حساب نرخ تورم توسط نهادهای مربوطه با آنچه در واقعیت و در بطن جامعه رخ می‌دهد، بسیار متفاوت است. نمونه‌گیری بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران به منظور احتساب نرخ تورم، سبدی است که بسیاری از کالاهایی را که بطور گسترده و از سوی همه اقشار جامعه استفاده نمی‌شوند  را شامل می‌شود. با این سبد قاعدتا میانگین هزینه‌ها و در نتیجه نرخ تورم حاصل می‌شود که این نرخ با آنچه که در بطن جامعه جریان دارد متفاوت است.

بهتر است دولت به جای اعلام تورم تک رقمی و نمک پاشیدن به زخم مردم یک آمار میدانی از این موضوع اخذ کند به گونه‌ای که وضعیت همه اقشار مردم در آن لحاظ شود. در این صورت است که می‌توان بطور قطع گفت نرخ تورم با این ارقامی که بیان می‌شود کاهش یافته است یا خیر.

محمد عبدالهی