به گزارش افکارنیوز،

امروزه صنعت فولاد علاوه بر اینکه نقش بسیار مهم در توسعه اقتصادی کشور دارد در صنعت خودرو که از آن به عنوان صنعت مادر نام می برند از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است بطوریکه خودروسازان بواسطه نیاز به حجم عظیم فولاد در این صنعت بطور روزانه این ماده را دریافت و دراختیارخطوط تولید خود و شرکتهای قطعه ساز که تامین قطعات خودرو را بر عهده دارند قرارمی دهند. استفاده از فولاد در حجم عظیم درصنعت خودرو بر قیمت تمام شده خودروهای داخلی تاثیر گذار است بطوریکه اگر فولاد درمقطعی به دلیل عدم ثبات نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه شود با توجه به تناژ روزانه مصرف هزینه سنگین بر دوش خودروسازان خواهد گذاشت.

 

اما سوال مهم اینجاست چرا صنعت فولاد که بواسطه وجود معادن سرشار داخلی بی نیاز از واردات است، می تواند به راحتی با افزایش دلار قیمت خودراتصاعدی بالا ببرد اما صنعت خودرو جهت تولید، با وجود رابطه مستقیم با فولاد امکان افزایش قیمتی ندارد و این موضوعی است که باید به آن پرداخت.

 

افزایش قیمت فولاد موجب شده مشکلات بسیاری در عرصه تولید برای خودرو ایجاد شود. به طور طبیعی صنعت خودرو رابطه مستقیم با فولاد، آهن آلات و مواد پتروشیمی دارد بر همین اساس کوچک ترین تغییر قیمت در عرصه  فلزات که سهم بسزایی در تولید خودرو دارد موجب می شودکه صنعت خودرو دستخوش تغییرات شود. 

 

بر این اساس کارشناسان اعتقاد دارندکه دولت درقبال این مساله باید سریعا ورود کند و باحمایت های ویژه فشارمستقیم را از دوش خودرو سازان داخلی بردارد در غیر این صورت با بی توجهی، این بخش مهم اقتصادی که بستر اشتغال بسیاری را بطور مستقیم و غیرمستقیم درخود جای داده با چالش روبرو می شود.

 

برهمین اساس باید پیشنهادی مبنی برافزایش قیمت خودرو مطرح شود تا خودروسازان داخلی در این ناهنجاری نابرابر قیمت دلار ، دچار چالش درتولید محصول نشوندچرا که دراین چند وقت اخیربا توجه به افزایش دلار وقیمت بی رویه  فولاد درصورت عدم ورود متولیان امر بحران جدی گریبان خودرو سازان داخلی را خواهد گرفت.

 

درحال حاضرخودروسازان هزینه های خود را ازسرمایه ها و پس اندازی که دارند تامین کنند در غیر این صورت دچار مشکلات متعدد درتولید می شوند.این حجم افزایش قیمت،ادامه فعالیت بلند مدت در عرصه تولید خودرو را که ازقطعات مختلف آلیاژی بهره می برد، با چالش مواجه می کند و موجب می شود بعد از دوره ای تولیدخودرو های داخلی با مشکل روبرو شوند. مطمئنا در این  شرایط با توجه به نیاز بازار، سود جویان با مجوز های بی رویه ، بستر ورود خودروهای بی کیفیت به کشور را بیشتر از گذشته فراهم خواهند کرد در این وضعیت بدون تردید اگر فکری به حال مهار افزایش دلار نشود تا قیمت فولاد به حالت سابق برگردد صنعت خودرو خواسته و یا ناخواسته در مسیر نابودی پیش خواهد رفت.