به گزارش افکارنیوز،

 لیست قیمت برخی از خودروهای وارداتی موجود در بازار و نمایندگی به شرح زیر است:

 

لیست قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار

لیست قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار

لیست قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار