به گزارش عصر ایران: ارزان ترین واحد مسکونی نوساز معرفی شده به بازار مسکن تهران در روز گذشته، مربوط به یک واحد ۷۵ متری در خیابان هنگام است و از طرف دیگر فروشندهای منصفانه ترین قیمت فروش را به بازار مسکن شمال تهران پیشنهاد کرده است.

دوشنبه گذشته در بین فایل فروش واحدهای مسکونی، در منطقه شمیران نو در خیابان هنگام یک واحد مسکونی نوساز به متراژ ۷۵ متر مربع، به قیمت متری ۶۷۰ هزار تومان به بازار فروش پیشنهاد شد. اگرچه سند واحد مذکور قولنامه‌ای است، اما کارشناسان مسکن قیمت حقیقی هر متر مربع ‌این واحد را حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد می‌کنند.

علاوه براین یکی دیگر از ارزان‌ترین آپارتمان های فروشی در بازار مسکن طی روز گذشته مربوط به یک واحد مسکونی ۴۰ متری، ۲۰ سال ساخت در منطقه نیاوران در حوالی سه راه یاسر است زیرا قیمت هر متر‌این واحد فروشی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان اعلام شده است در حالی که قیمت واقعی واحد مشابه آن در ‌این منطقه از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین می‌شود.

سنداین واحد مسکونی هم قولنامهای است اما کارشناسان مسکن به این مساله اشاره کردهاند که این موضوع نباید دلیلی بر ارزان فروشی باشد و بازه قیمتی اعلام شده برای این واحد قولنامهای قابل قبول است.