فریدون احمدی در گفتگو با مهر از تخصیص ۷۰ میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت مطالبات دامداران خبرداد و گفت: پرداخت منابع مالی شیر به بانکها اعلام شده است و بر این اساس تمامی مطالبات دامداران از وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت یارانه شیر پرداخت خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مطالبات سال ۹۰ دامداران پرداخت شده بود، اما هم اکنون مطالبات باقیمانده آنها از سال ۸۹ نیز پرداخت خواهد شد و امیدواریم بانکها از فردا وارد عمل شده و مطالبات دامداران را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: با دریافت این منابع مالی، دامداران میتوانند منابع مالی جدید را صرف رونق تولید و پرداخت بدهیهای خود کنند. احمدی گفت: به این ترتیب پرونده یارانه شیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته میشود و از این پس، هیچگونه مطالباتی به دامداران بابت شیر وجود نخواهد داشت.