به گزارش مهر، بر اساس این توافق جدید نفتی تهران- کابل، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران باید سالانه حدود یک میلیون تن انواع فرآوردههای نفتی در اختیار شرکتهای خصوصی معرفی شده توسط وزارت صنعت و تجارت افغانستان قرار دهد.

در مجموع پیش بینی می شود با امضای این قرارداد جدید نفتی سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن گازوئیل، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن بنزین و ۱۰۰ هزار تن سوخت جت تولید یپالایشگاههای نفت ایران به کشور افغانستان صادر شود.

از سوی دیگر، قیمت فرآورده های نفتی صادراتی به افغانستان مطابق با قیمت های بین المللی تعیین و عرضه خواهد شد.

این در حالی است که مقامات نفتی ایران و افغانستان توافق کرده اند که سالانه ۲ بار درباره مسائل مختلف قراردادی همچون قیمت فروش و نحوه تحویل فرآورده‌های نفتی مذاکره و تبادل نظر بکنند.

پیشتر هم توافقنامه ای برای صادرات ۳۰۰ هزار تن فرآورده های نفتی بین مقامات ایران و افغانستان امضا شده بود که مطابق با این توافقنامه قرار است ۷۰ درصد صادرات فرآورده نفتی به افغانستان را گازوئیل، ۲۰ درصد بنزین و ۱۰ درصد را سوخت هوایپما تشکیل دهد.

در حال حاضر ساخت یکی از بزرگترین انبارهای ذخیره سازی فرآورده‌های نفتی در خراسان جنوبی به منظور افزایش صادرات فرآورده نفتی به افغانستان مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد.

انبار جدید نفت بیرجند از ظرفیت ذخیره سازی حدود ۹۵ میلیون لیتر فرآوردههای مختلف نفتی برخوردار است و پیش بینی میشود در صورت تامین کامل منابع مالی، بهره برداری از این انبار نفت تا اواسط سال ۱۳۹۱ آغاز شود.