سید نجیب حسینی در گفتوگو با خانه ملت تصریح کرد: سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از نواسان قیمت بازار سکه عکسالعملی است به گونهای که وقتی مشاهده شد عرضه سکه زیر قیمت بازار آزاد موجب ایجاد صفهای طویل میشود، این سیاست را با پیشفروش سکه تغییر داد.

نماینده مردم کلاله، مینودشت و گالیکش و مراوه‌تپه در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی قصد دارد با قطع فروش نقدی سکه، بازار را کنترل و آرامش را به آن حاکم کند؛ از طرفی پیش‌فروش سکه موجب جذب سرمایه‌های در گردش می‌شود.

وی با بیان این که بانک مرکزی برای تولید و توزیع سکه به هر میزان مشکلی ندارد، ادامه داد: بانک مرکزی قصد دارد نبض بازار سکه و ارز را در دست بگیرد و بازار را به دست واسطه‌گران نیفتد.

حسینی یادآور شد: روش توزیع سکه بانک مرکزی نوعی تاکنیک به شمار می‌آید و باید اجازه داد بانک مرکزی نتیجه اقدام خود را ببیند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند.

بازار نباید به دست واسطه‌گران بیفتد

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم، درباره سخنان رئیس جمهوری درباره حضور واسطهگران برای اخلال در بازار سکه و ارز، گفت: اگر چنین دستهایی هم در بازار وجود دارد، مسئولان باید بتوانند این تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند و در مقابله آنها بایستند