به گزارش شفاف، یکم- خاطرم هست از همان روزی که قرار شد مردم یارانه ای دریافت کنند خیلی ها بودند که از آینده هدفمندی به دلیل ناتوان های مدیریتی دولت ابراز ناامیدی می کردند. خیلی ها هم از سر همین ناامیدی حاضر به ثبت نام برای دریافت یارانه ها نشدند و ترجیح دادند با همان درآمد کم یا زیاد خود امرار معاش کنند.

دوم - محمدرضا فرزین که سال های بعد همانند مجری برنامه کودک، همه او را با افسانه هدفمند شدن یارانه ها به خاطر خواهند آورد دوشنبه شب به گفتگوی خبری شبکه دو آمد و از سخنان چند روز گذشته محمود احمدی نژاد درباره مرحله دوم هدفمندسازی رمز گشایی کرد. بر اساس آنچه فرزین گفت و میلیونها ایرانی شنیدند قرار است همه آنهایی که یارانه بین ۵ تا ۱۰ درصد درآمدشان را تشکیل می دهد از چرخه پرداخت یارانه ها حذف می شوند. یعنی اگر درآمد ماهیانه شما تنها ۵۰۰ هزارتومان در ماه باشد، دیگر باید قید دریافت یارانه ها را بزنید.سوم - اینها را گفتم تا اشاره ای کنم به اینکه در ایران همانگونه که بارها رسما توسط مراجع مختلف اعلام شده خط فقر چیزی بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون تومان است. تازه این فقط خط فقر است و تکلیف پائین تر از این خط هم مشخص. حال چه شده که دولت تصمیم گرفته خط دریافت یارانه را اینگونه اعلام کند هنوز بر کسی مشخص نیست. شاید لازم باشد کسی هم بیاید و از سخنان فرزین هم رمزگشایی کند.

چهارم - کسی موافق دریافت یارانه توسط ثروتمندان جامعه نیست. ثروتمندان هم ماهیانه ۴۵ هزارتومان برایشان پولی نیست که اول ماه چشم به دهان مقامی از دولت داشته باشند که با افتخار بگوید پول را ریخته ایم و صف های رویایی در جلوی عابر بانک ها تشکیل دهند. اما این قشر مگر چند درصد جامعه هستند؟

پنجم - نگرانی این حرفهایی است که فرزین به عنوان سخنگوی طرح هدفمندی گفته است. امروز و فرداست که با افزایش نارضایتی های مردمی همین آقای فرزین در رسانه ها اعلام کند که منظور ما این نبوده و نیست و اشتباه برداشت کرده اند و این حرفها.

ششم - شخصا تصور نمی کنم دولت درآستانه انتخابات و در حالی که طیف گستردهای از دولتی ها خود را آماده کاندیداتوری مجلس می کنند، این طرح را اجرایی کند. همین دیروز بود که رسانه ها از خیز بلند جریان نزدیک به دولت موسوم به جریان انحرافی برای انتخابات مجلس خبر دادند. بماند که هزینه های این جریان قرار است از کجاها تامین شود و بخوانید خواندنی ها را در سخنان برخی نمایندگان و بازهم بماند که برخی درباره سکه و ارز و داستان این ارزان - گران شدن های ارز چه می گویند.

هفتم- دوستی چند روز پیش می گفت آنجا که دیگر دیدی طرف حرفت را نمی فهمد یا نمی خواهد بفهمد باید دست به یقه شد. امروز بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمند سازی یارانهها که به منظور ارائه توضیحاتی پیرامون طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانهها در صحنه علنی مجلس حاضر شده بود، چنان سیلی به صورت سید حسین حسینی نماینده فریمان زد که صدای سیلی لاریجانی را بهت زده کرد و دستور به اخراج نماینده دولت داد. بحث بر سر زدن یا نزدن سیلی نیست. دهها برابر این اتفاقات هرروز در مجالس دنیا( البته بین نمایندگان نه بین یک مسئوول دولتی و نمایندگان) اتفاق می افتد و کسی معترض هم نمی شود. نکته اینجاست که گفته اند آنگاه که ابزار منطق کاربردی ندارد، خشونت وارد میدان می شود. دولتی که نتوانسته نمایندگان را برای این ماجرای پرهیاهو توجیه کند، چگونه می خواهد مردم را توجیه کند؟