گروه اقتصادی- محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه خبرهایی می شنویم که امیدواریم فقط در حد شایعه باشد، گفت: خبر این است که بیمه ها و بخصوص بیمه تامین اجتماعی برای تامین حقوق کارکنان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به جریمه کردن کارفرمایان روی آوردند و هدف از این جریمه ها هم صرفا برای کسب درآمد بیشتر است.

وی با اشاره به مشکل مالی سازمان تامین اجتماعی افزود:  ظاهرا این سازمان برای پرداخت حقوق دچار مشکل شده اما راهکار تامین کسری بودجه در جریمه کردن کارفرمایان می دانند که باید دانست این راهکار اصلی نیست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی دهها شرکت، کارخانه و کارگاههای تولیدی دارد، افزود: یکی از بزرگترین شرکت این سازمان، شستا است. سازمان تامین اجتماعی می تواند از طریق این شرکت ها درآمد خوبی داشته باشد و با مدیریت صحیح نه تنها حقوق ها را پرداخت کند، بلکه مشکل مالی هم نداشته باشد.

پورمختار تاکید کرد: اگر شستا به درستی مدیریت و نظارت شود، نه تنها می تواند حقوق کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی را پرداخت کند، بلکه به اقتصاد کشور هم کمک دهد. 

وی با بیان اینکه قانون مصوب مجلس در رابطه با رفع موانع تولید به درستی اجرا نمی شود، افزود: این قانون تعهداتی برای دستگاههای مختلف در نظر گرفته است و این دستگاهها برای اجرای قانون مذکور روش خود را اصلاح نکردند و خود را با قانون مذکور وفق ندادند.

نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعنوان مثال برای اجرای قانون مذکور بیمه ها، سازمان امور مالیاتی، بانک ها و... هیچ کدام روش خود را اصلاح نکردند و تولید کننده را در چنبره خود گرفتند.

پورمختار با تاکید بر اینکه مجلس برای حمایت از تولید ملی باید فعال باشد، افزود: البته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس فعال است. این کمیسیون هر از گاهی گزارشهایی به نمایندگان می دهد. اما از آنجا که کمیسیون ویژه در مجلس است، انتظار بر این است که بیش از این فعال باشد.

وی افزود: ارائه گزارش به مجلس کافی نیست و باید برای رفع موانع تولید اقدامات عملی صورت گیرد و دستگاههایی که مانع هستند، مانع تراشی می کنند و حتی در مقابل اجرای قانون می ایستند، باید شناسایی و معرفی شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: این دستگاهها باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و با آنها برخورد جدی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: بیمه ها باید تابع قوانین تسهیل گر باشند.از تولید ملی حمایت کنند و با جریمه ههای کارفرمایان مانع تولید نشوند و در چارچوب قوانین عمل کنند.