به گزارش افکارنیوز،

پس از اجرای موفق این طرح در دفاتر منطقه ای تهران و تبریز و بهره برداری از نتایج اندازه گیری شده، با تعیین دفتر منطقه ای مشهد، این مرکز به عنوان سومین مرکز اجرای طرح برگزیده و پروژه در آن عملیاتی شد. محدوده اجرایی سفارشی سازی تجارب مشتریان در دفتر منطقه ای مشهد شامل استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بوده است.

 

در این طرح که با دعوت 141 نفر از مالکان خودروهای پژو405،‌ پارس، سمند، دنا و پژو206 اجرا شد، فرآیند خرید خودرو از مرحله تصمیم گیری برای خرید محصول و به مراجعه به نمایندگی ایران خودرو تا زمان مرحله بهره مندی از شبکه خدمات پس از فروش، به صورت تشکیل گروه های کانونی و تکمیل پرسش نامه های طراحی شده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

 

خروجی‌های این طرح نقاط قابل بهبود مهمی، در حوزه های کیفیت، فروش و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد که نتایج به دست آمده از این طرح در راستای تعریف و اجرای برنامه های بهبود مورد استفاده قرار گرفته و درحال حاضر فرآیندهای اجرایی در حال پیگیری است.

 

گفتنی است اجرای طرح پس از سه دفتر منطقه ای تهران، تبریز و مشهد، در هشت دفتر منطقه ای گروه صنعتی ایران خودرو در سراسر کشور در دستور کار مدیریت ارتباط با مشتریان قرار دارد. در این طرح سنجش و اندازه گیری نظرات مشتریان در سراسر کشور، شناسایی نقاط بهبود و ارایه برنامه های متناسب در هر منطقه در مسیر ارتقای رضایت مشتریان دنبال می شود.