به گزارش افکارنیوز،

 فاز سوم توسعه بندر شهید رجایی که بزرگ‌ترین بندر تجاری و کانتینری کشور است با حضور رئیس جمهور روحانی در طی سفری که قرار فردا به استان هرمزگان داشته باشد عملیات عمرانی این بندر را کلید بزند.

در حال حاضر ظرفیت این بندر ۲.۵ میلیون TEU است که با تکمیل فاز سوم در سه سال ظرفیتبندر به ۸ میلیون TEU افزایش می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این مراسم رئیس‌جمهور را همراهی می‌کنند.