به گزارش افکارنیوز،

قیمت فروش نهاده های دامی و کشاورزی در بازار به شرح زیر است:

 

افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ