به گزارش افکارنیوز،

حسن روحانی: امید و اعتماد مردم به کنترل تورم، پایه ثبات اقتصاد و سرمایه گذاری است

رئیس جمهور: بعد 26 سال به تورم تک رقمی رسیدیم؛ خواسته ام از بانک مرکزی ادامه این مسیر است

حسن روحانی: با ملتی بزرگ و سرمایه هایی عظیم قادر به عبور از مشکلات هستیم.