به گزارش افکارنیوز،

 پرداخت عیدی مستمری بگیران براساس حروف الفبا به شرح زیر است:

 

پرداخت عیدی مستمری بگیران تأمین اجتماعی از ١٥ اسفند