گروه سیاسی- حمید رضا ترقی کارشناس سیاسی در گفت و گو با افکارنیوز با اشاره به اهداف حزب کارگزاران از ابتدای ورود به عرصه سیاسی کشور یادآور شد: ازابتدای روی کار آمدن حزب کارگزاران در دولت سازندگی این  گروه با هدف تابو شکنی ارزشهای دینی واسلامی وارد عرصه عمل شدند. در آغاز به کار دولت سازندگی با ایجاد روزنامه همشهری و دایر کردن فرهنگسراهایی در شهر تهران و سیاست کلی که در کشور دنبال شد مشخص بود این جریان به دنبال ترویج فرهنگ لیبرالی است. ارزشهایی چون حفظ حجاب اسلامی, رعایت حریم محرم ونامحرم وحلال وحرام در دوران سازندگی افت کرد بنحوی که به نظر می رسید استراتژی وسیاست کارگزاران سازندگی وعناصر وابسته به آنها بستر سازی تغییر نظام ارزشی کشور بعد از جنگ تحمیلی است.

وی با اشاره به تداوم حضور این جریان وتاثیرات منفی آنها برعرصه دینداری کشور گفت: متاسفانه با روی کار آمدن مجدد این جریان شاهد تداوم همان هنجار شکنی ها و بی توجهی به ارزش های دینی در جامعه وگرایش دادن جامعه به سمت ذائقه ثروتمندان ومرفهین بی درد هستیم. طبیعی است هنگامی که سرنوشت فرهنگ وارزشهای جامعه را به  دست این جریان بدهیم نباید منتظر حفظ ارزشها و مبانی دینی جامعه باشیم.

ترقی با اشاره به تغییر فضای فرهنگی شهر تهران درمدیریت شهری آقای دکتر نجفی اظهار داشت: تغییر فضای فرهنگی شهر تهران از جمله سیاستهای ضد ارزشی جریان سازندگی است در ایام سوگواری ائمه معصومین فضای شهر به گونه ای است که نمی توان به عزادار بودن آن ایام پی برد. شعارها وجملاتی که بیانگر ترویج فرهنگ لائیک در شهر است همه وهمه نماد جریانی است که به وضوح در تقابل با ارزشهای اسلامی اقدام می کنند. 

وی در پایان با اشاره به اینکه رقص دخترکان پیش روی شهردار دور از انتظار نبود افزود: اصولا خط ومشی فکری جریابن سازندگی یا کارگزاران برهمین منوال است، به این معنا که تضاد با نظام اسلامی به شدت در آن مشهود است از این رو رقصاندن دخترکان پیش روی شهردار پایتخت جمهوری اسلامی دور از انتظار نیست! هر چند که مسلما تکراروتداوم این نوع از رفتارهای هنجارشکنانه به معنای جذب حداکثری قشر زرد جامعه یا قشر خاکستری و مخالفت با ارمان های انقلاب ،امام ورهبری است. بی شک در صورت تداوم رفتارهای ضد فرهنگ دینی باید منتظر اعتراضات وسیع وگسترده اهل ایمان ومومنین را در جامعه بود, هر چند که همایش بانوان شهرداری تهران با حضور شهردار ومعاونین ومشاورین ایشان نشان می دهد که جریان اصلاحات و کارگزاران مسیر  را برای انحراف از خط اصلی انقلاب اسلامی آغاز کرده اند.