به گزارش افکارنیوز،

پدیده ترامپ نه فقط اقتصاد ایران بلکه اقتصاد دنیا را تحت تاثیرقرار داده و در نتیجه تاثیر منفى ترامپ در اقتصاد ایران در سال 96 به طور کامل مشهود است. با این حال دولت نیز فرصتهاى مهمى را از دست داد؛ از جمله آنکه ارز را تک نرخى نکرد و ساماندهى یارانه ها را به آینده موکول کرد.

 

index