به گزارش افکارنیوز،

براساس محاسبات مقدماتی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1390) در 9 ماهه سال 1396 به 520 هزار و 580 میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه 9 ماهه سال 1395 به میزان 3.4 درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور در نه ماهه سال 1396 ( به قیمت‌های ثابت سال 1390 ) به 520 هزار و 580 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل) معادل 3.4 درصد افزایش یافته است.

رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل یک درصد است.

همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در دو مقطع زمانی سه ماهه سوم سال 1396 و نه ماهه سال مذکور به ترتیب معادل 3.6 و 4.1 درصد بوده است.