به گزارش افکارنیوز،

در حالی به پایان سال 1396 نزدیک می شویم که دولت دوازدهم رکود واردات بنزین را زد.