به گزارش افکارنیوز،

مینا مهرنوش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد:وجود نعمت سرشار نفت در کشور ما موجب شده  است تا ضربه مهلکی به فرهنگ کار وارد شود.

وی با بیان  اینکه مردم ما همیشه با تصور بهره مندی از یک ذخیره مالی غنی زندگی کرده اند،افزود:علاوه بر این خانواده ها از ابتدا به فرزندادن خود آموزش می دهند که باید تحصیل کرده و در یک اداره دولتی استخدام شوند.

مهرنوش با بیان اینکه  این فرهنگ اشتباه در دولت هم رسوخ پیدا کرده است،اذعان کرد:در زمینه راه اندازی یک کسب وکار،نه تنها در خانواده ها بلکه در مدارس وسیستم آموزشی ما هیچ برنامه ای وجود ندارد و عموما شاهدیم که آموزش هایی به دانش آموزان در جهت افزایش توانایی های پرسشگری و مسئولیت محوری داده نمی شود.

این استاد دانشکده اقتصاد اضافه کرد:در مرحله تکمیلی آموزش در دانشگاه،این روند اشتباه ادامه یافته  است و این تفکر غلط در اذهان شکل می گیرد که برای شروع یک کسب و کار نیاز به سرمایه است.

وی در میانه این گفتگو با تاکید بر ضرورت تغییر در نگرش های بنیادی آموزشی کشور ،مطرح کرد:با وجود سرمایه های غنی و تمایل مردم و دولت مبنی بر تغییر  سیستم آموزشی کشور  می توانیم تحولات اساسی در کارآفرینی به وجود آوریم چرا که کارآفرینی زمینه ساز اشتغال پایدار در کشور است.

مهرنوش در پایان گفت:همکاری بیشتر وزارت آموزش و پرورش و وزارت صنعت معدن و تجارت می تواند موجب تغییر دید ملی در حوزه کارآفرینی در کشور شود.