به گزارش افکارنیوز،

در ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ به عنوان نوزدهمین روز از پروازهای نوروزی، فرودگاه مهرآباد با ۳۹۳ فروند نشست و برخاست و تعداد ۴۷۵۵۳ اعزام و پذیرش مسافر در صدر فرودگاه های ایران قرار گرفت.

همچنین فرودگاه امام خمینی(ره) با ۲۵۰ فروند نشست و برخاست و ۳۲۵۳۲ اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه مشهد با ۱۸۸ فروند نشست وبرخاست و ۲۶۶۶۳ اعزام و پذیرش مسافر،فرودگاه شیراز با ۹۲ فروند نشست و برخاست و ۹۵۰۸ اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه اصفهان با ۶۸ فروند نشست و برخاست و ۷۶۲۶ اعزام و پذیرش مسافر و فرودگاه اهواز با ۵۹ فروند نشست و برخاست و ۶۵۱۴ اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و خارجی بخش عمده ‎ای از پروازهای نوروزی را انجام داده‎اند.

در این روز در مجموع ۱۰۵۰ فروند نشست و برخاست و ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه‎ها انجام شده است.