به گزارش افکارنیوز،

لیست قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی به شرح زیر است:

 
https://www.afkarnews.com/
https://www.afkarnews.com/
https://www.afkarnews.com/