به گزارش افکارنیوز،

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی این بانک در بهمن ماه سال 96 به 3963.2 هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی 16.8 درصدی نسبت به اسفندماه 1395 داشته است؛ این رقم در مقایسه با بهمن ماه 95 نیز به 17.1 درصد افزایش یافته است.

همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در بهمن ماه  1930 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، 31.3 درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته 28.4 درصد افزایش یافته است.

گفتنی است، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در بهمن ماه سالی که گذشت 7192.2 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش و نسبت به اسفندماه 95، 23.5 درصد رشد یافته است.