به گزارش افکارنیوز،
 لیست قیمت لاستیک خودرو گروه زانتیا ، سمند ، تندر 90 ، دنا و پارس LX به شرح زیر است:
 
 
 

مدل لاستیک

جزئیات

سایز

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

  لافن

ساخت کره

185.65.15

70.000

415,000

  لافن

ساخت کره

205.60.15

70.000

485,000

  ایران تایر

karena

185.65.15

60.000

270,000

  ایران تایر

سایز پهن

205.60.15

50.000

340,000

  گلدستون

GS2000

185.65.15

40.000

220,000

  بارز

سایز فابریک

185.65.15

60.000

250,000

  بارز

سایز پهن

205.60.15

70.000

340,000

  یزد تایر

---

185.65.15

60.000

265,000

  یزد تایر

---

195.65.15

50.000

320,000

  یزد تایر

---

205.60.15

60.000

350,000

  کویر تایر

---

185.65.15

60.000

255,000

  کویر تایر

سایز پهن سمند

195.60.15

60.000

290,000

  کویر تایر

---

205.60.15

60.000

330,000

  هانکوک

ساخت کره

185.65.15

80.000

460,000

  هانکوک

ساخت کره

195.65.15

80.000

510,000

  هانکوک

ساخت کره

205.60.15

80.000

550,000

  لوسینی

ساخت تایوان

185.65.15

80.000

380,000

  لوسینی

ساخت تایوان

195.65.15

90.000

410,000

  لوسینی

سایز پهن

205.60.15

70.000

430,000

  بریجستون

ساخت اندونزی

185.65.15

70.000

450,000

  بریجستون

ساخت تایلند

205.60.15

80.000

550,000

  رودستون

ساخت کره

185.65.15

80.000

425,000

  رودستون

N5000

195.65.15

70.000

455,000

  رودستون

ساخت کره

205.60.15

90.000

520,000

  کورسا

ساخت اندونزی

185.65.15

70.000

350,000

  آپولو

ساخت هند

185.65.15

70.000

340,000

  آپولو

ساخت هند

205.60.15

70.000

420,000

  کومهو

ساخت کره

185.65.15

80.000

450,000

  کومهو

ساخت کره

195.65.15

70.000

500,000

  کومهو

ساخت کره

205.60.15

80.000

540,000

  نکسن

ساخت کره

185.60.15

60.000

450,000

  نکسن

---

195.60.15

70.000

490,000

  نکسن

ساخت کره

205.60.15

70.000

530,000

  فالکن

سایز فابریک

185.65.15

90.000

440,000

  فالکن

---

195.60.15

80.000

475,000

  فالکن

ساخت ژاپن

205.60.15

90.000

515,000

  فالکن

ساخت ژاپن

205.65.15

80.000

520,000

  دنلوپ

سایز فابریک

185.65.15

90.000

425,000

  دنلوپ

سایز پهن سمند

195.60.15

70.000

470,000

  دنلوپ

سایز پهن

205.60.15

90.000

525,000

  سایلون

ساخت چین

185.65.15

70.000

320,000

  سایلون

ساخت چین

205.60.15

70.000

385,000

  مکسس

ساخت تایلند

185.65.15

70.000

400,000

  مکسس

ساخت تایلند

205.60.15

70.000

480,000

  لاسا

---

185.65.15

70.000

400,000

  لاسا

---

195.55.15

70.000

500,000

  لاسا

ساخت ترکیه

205.60.15

70.000

510,000

  میشلن

ساخت آلمان

185.65.15

90.000

680,000

  میشلن

ساخت انگلیس

195.65.15

90.000

735,000

  میشلن

ساخت فرانسه

205.60.15

90.000

750,000

  گودیر

ساخت آلمان

205.60.15

80.000

605,000

  سومیتومو

ساخت ژاپن

185.65.15

70.000

440,000

  سومیتومو

---

195.60.15

60.000

465,000

  سومیتومو

---

205.60.15

60.000

500,000

  تری انگل

ساخت چین

185.65.15

60.000

370,000

  تری انگل

ساخت چین

195.50.15

70.000

380,000

  تری انگل

ساخت چین

205.60.15

70.000

440,000

  نانکن

---

185.65.15

70.000

405,000

  نانکن

---

195.60.15

70.000

475,000

  نانکن

---

205.60.15

70.000

490,000

  لینگ لانگ

ساخت چین

185.65.15

60.000

290,000

  لینگ لانگ

سایز پهن

205.60.15

70.000

395,000

  مارشال

ساخت کره

185.65.15

70.000

450,000

  مارشال

سایز پهن سمند

205.60.15

70.000

520,000

  لوفن

ساخت کره

185.65.15

70.000

440,000

  لوفن

ساخت کره

205.60.15

70.000

515,000

  تویو

ساخت ژاپن

185.65.15

90.000

510,000

  تویو

ساخت ژاپن

195.65.15

90.000

560,000

  تویو

ساخت کره

205.60.15

70.000

600,000

  تیگار

ساخت صربستان

185.60.15

70.000

400,000

  تیگار

ساخت صربستان

195.60.15

70.000

450,000

  تیگار

ساخت صربستان

205.60.15

70.000

480,000

  آچیلس

ساخت اندونزی

185.65.15

70.000

360,000

  آچیلس

ساخت اندونزی

205.60.15

80.000

450,000

  سونار

ساخت تایوان

185.65.15

80.000

370,000

  سونار

ساخت تایوان

205.60.15

80.000

445,000

  پرسا

ساخت تایلند

185.65.15

70.000

360,000

  پرسا

ساخت تایلند

195.65.15

70.000

430,000

  پرسا

ساخت تایلند

205.60.15

70.000

470,000

  یوکوهاما

ساخت ژاپن

185.65.15

90.000

490,000

  یوکوهاما

ساخت ژاپن

195.55.15

90.000

570,000

  یوکوهاما

ساخت ژاپن

205.60.15

90.000

590,000

  اکسلرا

ساخت اندونزی

185.65.15

90.000

380,000

  جی تی

ساخت اندونزی

185.65.15

90.000

400,000

  جی تی

ساخت اندونزی

205.60.15

80.000

470,000