به گزارش افکارنیوز،

نرخ خرید و فروش زمین در شهرهای اطراف تهران به شرح زیر است:

 
 
 
 
خرید زمین در شهرهای اطراف تهران متری چند تمام می شود؟