به گزارش افکارنیوز،
قیمت فروش نهاده های دامی و کشاورزی در بازار به شرح زیر است:

 

 

آخرین تغییرات قیمت تخم مرغ در بازار