روحالله سنابادی در گفتوگوی تفصیلی بافارس اظهار داشت: ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم به ارتقاء ارزش افزوده با تهیه زیر ساختهای امنیت غذایی تاکید دارد تا توسعه پایدار ۷ درصد نسبت به سال ۸۸ افزایش یابد.

*دو وظیفه مکانیزاسیون کشاورزی در برنامه پنجم

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با در نظر گرفتن رسیدن به توسعه پایدار برای نخستین بار برنامه پنجم برای مرکز مکانیزاسیون کشاورزی دو وظیفه تعیین کرد که نوسازی‌ ماشین‌های کشاورزی با جایگزینی ۲۰۰ هزار ماشین‌آلات فرسوده و افزایش ضریب مکانیزاسیون از یک اسب بخار به ۱.۵ اسب بخار تا آخر برنامه پنجم است.
سنابادی گفت: برای تحقق ضریب مکانیزاسیون قرار است سالانه یک دهم اسب بخار ضریب فعلی را افزایش دهیم.

*افزایش سالی ۳ درصد شاخص مکانیزاسیون

وی همچنین گفت: برای اجرای طرح شاخص مکانیزاسیون نیز این شاخص را از ۶۴ درصد به ۷۹ درصد می‌رسانیم یعنی سالی ۳ درصد این شاخص را افزایش دهیم.
وی گفت: توسعه مکانیزاسیون برنج هم در دستور کار است و خارج کردن ۲۰۰ هزار تراکتور و کمباین فرسوده و جایگزینی آنها از دیگر برنامه‌هاست.

*جایگزینی ۲۰۰ هزار تراکتور فرسوده در برنامه پنجم

وی در تشریح برنامه جایگزینی ۲۰۰ هزار تراکتور و کمباین فرسوده تا آخر برنامه پنجم در کشور گفت: پیش‌بینی شده سال اول ۱۵ هزار، سال دوم ۲۵ هزار، سال سوم ۵۰ هزار، سال چهارم ۵۰ هزار و سال پنجم ۶۰ هزار دستگاه فرسوده خارج و ماشین‌آلات مناسب جایگزین شود.

*افزایش ضریب مکانیزاسیون از ۱ به ۱.۵

وی گفت: برای افزایش ضریب مکانیزاسیون از یک به ۱.۵ اسب بخار مجموعاً ۱۷۵ هزار دستگاه باید وارد بخش شود که ۷۵ هزار در بخش برنج و ۱۰۰ هزار دستگاه در سایر بخش به کار گرفته خواهد شد.

*سالانه ۱۵هزار دستگاه وارد بخش برنج می‌شود

سنابادی گفت: سالانه ۲۰ هزار دستگاه تراکتور کمباین در بخش غیر از برنج و ۱۵هزار دستگاه به بخش برنج وارد می‌شود.

*ضریب مکانیزاسیون ۲.۸ اسب بخار در صورت تحقق برنامه‌ها

سنابادی تصریح کرد: اگر ضریب مکانیزاسیون ۱.۵اسب بخار تحقق یابد، ۱.۳ اسب بخار هم از محل جایگزینی ۲۰۰ هزار دستگاه فرسوده بخش کشاورزی حادثخواهد شد که در مجموع ضریب مکانیزاسیون را به ۲.۸ اسب بخار ارتقاء خواهد داد.

وی افزود: از سوی دیگر در مرکز مکانیزاسیون نمی‌خواهیم توزیع کننده صرف ماشین‌آلات باشیم، این مرکز باید راهبردی باشد که بدین منظور طرح توسعه فن‌آوری‌های نوین و استانداردسازی ماشین‌آلات کشاورزی در ۴ پروژه اجرا می‌شود.

سنابادی گفت: مطالعات کاربردی، اطلاع‌رسانی و مدیریت بانک الکترونیکی خدمات ماشین‌ها و ادوات کشاورزی، توسعه و بومی‌سازی فن‌آوری ماشین‌ها و ادوات کشاورزی و تجهیز مرکز تست و استانداردسازی ماشین‌ها و ادوات کشاورزی از جمله این برنامه‌هاست.

*برنامه چهارم تحقق نیافت

وی در پاسخ به اینکه چرا برنامه‌های چهارم توسعه در مورد مکانیزاسیون تحقق پیدا نکرد، گفت: اعتباری در این زمینه اختصاص نیافت.

*از ۴۵ میلیارد ۱۱ میلیارد تخصیص یافت

سنابادی در مورد شرکت‌هایی که قرار بود ساماندهی مکانیزاسیون را عهده‌دار شوند، گفت: از ۴۵ میلیارد تومان تنها ۱۱ میلیارد تومان اختصاص دادند که توانستیم در ۸ استان کشور به صورت پایلوت اجرا کنیم.

وی، محدودیت‌های مالی را مانع اجرای برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: به ‌شرطی که اعتبارات محقق شود این مرکز برای تحقق برنامه‌ها آمادگی کامل دارد.

*اعتبارات مورد نیاز

سنابادی در مورد اعتبارات مورد نیاز گفت: برای ارتقای درجه مکانیزاسیون در طول برنامه ۱۰۶ هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال یعنی سالانه ۲۱ هزار و ۲۹۳ میلیارد ریال، برای ارتقاء ضریب مکانیزاسیون به ۲۹۲۵ میلیارد ریال در طول برنامه نیاز داریم و برای توسعه مکانیزاسیون برنج به ۲۹۲.۵ میلیارد ریال و برای جایگزینی و نوسازی ماشین‌های فرسوده کشاورزی ۲۶۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال اعتبار لازم است.

*اعتبار سال اول برنامه تخصیص نیافت

وی در پاسخ به اینکه یکسال از برنامه پنجم گذشته و در این مدت چه میزان اعتبار تخصیص یافت، ‌افزود: امسال برای افزایش ضریب مکانیزاسیون و جایگزینی تراکتورهای فرسوده اعتبار داده نشد و تنها ۶۲۱ میلیارد ریال کمک فنی و اعتباری داده شده است.

*برنامه‌ریزی برای استانداردسازی ماشین‌های کشاورزی

وی در پاسخ به اینکه بسیاری از ماشین‌های کشاورزی علاوه بر فرسوده بودن غیر استاندارد است مثلاً کمباین تا ۲۵ درصد هم ریزش دارد، و ساختار آن طوری است که با سلیقه جوان امروزی سازگار نیست، گفت: بررسی و تدوین استانداردهای ماشین‌آلات کشاورزی هم جزو برنامه است و نظارت، ارزیابی، کنترل ادواری تولیدکنندگان و اجباری نمودن نظارت ارزیابی، خدمات فراگیر فروش جزو برنامه‌هایی است که با عملی ساختن آن این موانع برطرف خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که نظارت بر تأمین‌کنندگان ادوات و دستگاهها نداشته باشیم کیفیت هم پایین می‌آید.

وی تصریح کرد: آموزش هم نیاز اساسی کشاورزان و استفاده‌کنندگان از ماشین‌ها است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.

*تجمیع خدمات از طریق شرکت‌های خدمات رسان

سنابادی در پاسخ به اینکه کشاورزی خرد مانع بزرگی برای توسعه مکانیزاسیون است چه برنامه‌ای دارید، ‌گفت: منتظر تجمیع اراضی نمی‌مانیم در قانون برنامه پنجم و بهره‌وری کشاورزی آمده است که نرخ سود باید واقعی شود و باید بدون هزینه حمل‌ به ۹۰ درصد قیمت فوب خیلج فارس برسد تصور می‌کنم در آخر برنامه نرخ سودی که در جنوب به کشاورزان می‌دهیم با نرخ سودی که در شمال غرب کشورباید تحویل یابد، متفاوت می‌شود بنابراین به دنبال تجمیع خدمات‌رسانی هستیم که از طریق شرکت‌های خدمات‌رسان پیگیری می‌کنیم که در این زمینه تعداد ۳۵۰۰ شرکت ثبت شده وجود دارد.

*فارغ‌التحصیلان کشاورزی در شرکت‌های خدمات رسان

سنابادی گفت: در دل این شرکت‌ها گروههای مکانیزاسیون شکل می‌دهیم که بنابه تولید و زمین‌های منطقه این شرکت‌ها ادوات و ماشین‌آلات مورد نیاز را تجهیز می‌کنند و از فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی هم با حداقل ۱۰ درصد سهام در این شرکت‌ها استفاده می‌شود.

*ماشین‌آلات مورد نیاز برای تحقق برنامه مکانیزاسیون

سنابادی در پاسخ به اینکه برای رساندن ضریب مکانیزاسیون به ۱.۵ اسب بخار چند دستگاه تراکتور نیاز است، گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار دستگاه تراکتور و کمباین در کشور وجود دارد که ۵۵ درصد آنها فرسوده است در برنامه چهارم تعداد ماشینی که توانستیم تأمین کنیم ۱۰۱ هزار و ۸۰۰ دستگاه بود که متوسط ۹۲ اسب بخار اما در برنامه پنجم می‌خواهیم به متوسط ۱۰۰ اسب بخار در هکتار برسانیم که طی ۵ سال ۲۷۴ هزار و ۴۵۲ دستگاه تراکتور و لازم است.
وی افزود: اگر نیاز سالانه ۱۳۰ اسب بخار باشد ۲۱ هزار و ۹۵۶ دستگاه تراکتور نیاز خواهد بود و ۱۰۰۰ دستگاه هم برای جایگزینی میخواهیم.