عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین فرصت ۳ وزارتخانه ادغامی کار و رفاه اجتماعی سابق، تعاون و رفاه به بخش تعاون اختصاص یافته است، گفت: اما به دلیل برخی موارد حاشیه ای در بخش تعاون باعث شد که کار در این بخش با کندی مواجه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در بخش تعاون برنامه های مناسبی در دست تدوین است، اظهار داشت: در حال حاضر سند جامعه بخش تعاون اصلاحیه قانون تعاونی نیز در دست تدوین است و بزودی به دولت تقدیم خواهد شد.

شیخ الاسلامی در ارتباط با مصوبه اخیر مجلس درباره ایجاد صندوق بیمه بیکاری برای کارجویان، تاکید کرد: ما به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هرگونه پوشش حمایتی برای اقشار ضعیف و ناتوان کاملا موافق هستیم.

وی ادامه داد: البته به شرط اینکه منابع اجرای این طرح نیز تامین شود. اگر ما قانونی را تصویب کنیم که محل تامین منابع آن را پیش بینی نکنیم فقط به توقعات دامن می زند و احتمالا نارضایتی در پی خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: باید زمینه های اجرای قوانین دیده شود تا در زمان اجرا دچار وقفه و اشکال نشوند. اصل کار بسیار خوب است به شرط آنکه شرایط آن فراهم باشد.

به گفته شیخ الاسلامی، دولت در بیان دلایل مخالفت خود با طرح محدودیت منابع مالی را عنوان کرده است، در عین حال این موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک دستگاه تخصصی خیلی ارتباطی ندارد و وظیفه ما اجرای آن است.

وی تاکید کرد: اگر منابع طرح صندوق بیمه بیکاری کارجویان تامین شود آن را با افتخار اجرا می کنیم و اگر هم نشود اساسا امکان اجرای آن نخواهد بود.