به گزارش ايسنا، بي.بي.سي تراست (هيات امناي بي.بي.سي) براي به دست آوردن مبلغي ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار دلاري تا سال ۱۴-۲۰۱۳، براي اولينبار پخش تبليغات راديويي از اين رسانهي انگليسي را به مزايده ميگذارد.

در بخش‌هایی از این برنامه‌ریزی آمده است که در برخی وب‌سایت‌های زبان‌های روسی، عربی و اسپانیای به همراه موج اف. ام رادیو برلین، ‌ تبلیغات محدودی را ارائه می‌کند.

به گفته‌ی اعضای «بی. بی. سی تراست»، شکست خوردن این طرح‌، هزینه‌های بیشتری را به این شبکه‌ی رسانه‌ای تحمیل می‌کند‌، اما آن‌ها اعلام کردند که بدون مجوز وزارت امور خارجه نمی‌توانند این طرح را اجرا کنند.

به گزارش ام. اس. ان‌، آمارهای ماه جولای گذشته نشان می‌دهد که سرویس جهانی «بی. بی. سی» طی ۱۲ ماه گذشته‌، ۱۴ میلیون شنونده را از دست داده است. بودجه‌ی این شبکه‌ی خبری در سال ۲۰۱۰،۱۶ درصد کاهش یافته و از سال ۲۰۱۴ این مبلغ هم باید از طریق حق اشتراک پرداخت شود، ‌ در حالی که اکنون دولت آن را تقبل می‌کند.

این در حالی است که «جان توسا» که طی سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ مدیریت «بی. بی. سی» را بر عهده داشت، ‌شدیدا پخش تبلیغات از این رسانه را مورد انتقاد قرار داده و این حرکت را بدترین حالت ممکن در جهان خوانده است.

وي همچنين گفته است که پخش آگهي در برنامههاي راديويي و وبسايتهاي سرويس جهاني، اعتبار بي.بي.سي را به خطر مياندازد و منافع قابلتوجهي را هم به دنبال نخواهد داشت.