رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از ابلاغ قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار برای کمک به مترو توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.
محمدابراهیم نکونام امروز سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در پی ابلاغ نکردن ژاز سوی رئیس جمهور این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد.

وی با اشاره به این موضوع که من خود از مخالفان این موضوع بودم اما حالا که به عنوان قانون به تصویب رسیده است به آن معتقد هستم و به آن احترام می گذارم افزود: قانونی که تصویب شده است قانون است و کسی حق عدم اجرای آن را ندارد.

رئیس جمهور مکلف به ابلاغ و اجرای قانون است و چون در مورد کمک به مترو رئیس جمهور قانون مذکور را ابلاغ نکرد رئیس مجلس آن را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کرده که روال اجرایی آن در حال طی شدن است.