سعید مرتضوی در نشست مشترک مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دخانیات ایران به خبرنگاران گفت: این مافیا از مرزهای کشور تا انبارها و عرضه سیگار به صورت سازمان یافته و باندی عمل می کند.
وی با بیان اینکه اقدامات برای شناسایی مافیای قاچاق سیکار با همکاری وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و شرکت دخانیات صورت می گیرد، افزود: بخش عمده قاچاق سیگار مربوط به باندهای مافیایی سازمان دهی شده است، ضمن اینکه این باندها به صورت کلان عمل می کنند و سالهاست که به آن اشتغال دارند.

مرتضوی با تاکید بر اینکه باید با جمیع شرایط به مبارزه با قاچاق سیگار برویم، گفت: بررسی ها مشخص کرده است که فقط دو درصد حکم نهایی قاچاقچیان اجرایی می شود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه از دو هزار پرونده قاچاق، ۲۰۰ پرونده سازمان یافته و کلان آسیب شناسی و مشخص شد که در این زمینه، ضعف قانون وجود دارد، اظهارداشت: حاصل کار مبارزان با قاچاق هرز می رود و قوانین کنونی مربوط به سال ۵۲ و دیگری هم مربوط به سال ۱۳۱۲ است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه میزان قاچاق در سال۸۷ حدود ۱۹ میلیارد دلار اعلام شده است، گفت: این آمار در دوران تصدی بنده اعلام نشده است و با یک گروه کارشناسی در حال بررسی علمی میزان قاچاق کالا به کشور هستیم.

مرتضوی تصریح کرد: تا سال ۱۳۸۵ سهم قاچاق سیگار ۴۳ درصد بازار مصرف بود که با تلاش نهادهای مختلف تا سال ۸۷ به ۷ درصد کاهش یافت اما پارسال افزایش داشت.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تصویب درج تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکتهای سیگار از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت : نباید تبلیغات روی پاکت سیگار یک بعدی باشد بلکه باید جامع بوده و حتی برای غیر سیگاریها که عمدتا جوان و نوجوان هستند نیز جنبه هشدار دهنده و پیشگیرانه داشته باشد.