به گزارش افکارنیوز،

سکه امامی با قیمت 1 میلیون و 950 هزار تومان ،نیم سکه با قیمت 1 میلیون و 10 هزارتومان، ربع سکه 620 هزار تومان و سکه یک گرمی 380 هزار تومان داد و ستد شد.

image