به گزارش افکارنیوز،

سکه امامی با قیمت 1 میلیون و 940 هزار تومان ،نیم سکه با قیمت 990 هزارتومان، ربع سکه 610 هزار تومان و سکه یک گرمی 380 هزار تومان داد و ستد شد.

download