دنیای اقتصاد نوشت: در همین حال یکی از مشاوران املاک در خیابان اسکندری درباره وضعیت فعلی بازار اجاره واحدهای مسکونیاین منطقه گفت: در حال حاضر تعداد واحدهایی که نرخ رهن کامل یا ودیعه و اجاره آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، انگشت شمار است واین موضوع تنها مشکل متقاضیان بازار اجاره نیست زیرا اکثر مستاجران قدرت پرداخت چنین مبلغی را بصورت رهن کامل ندارند، چراکه اغلب متقاضیان بالاترین بودجهای که برای رهن یک واحد مسکونی دارند ۱۵ میلیون تومان است.وی در ادامه درباره آخرین نوسانات اجاره بهای واحدهای مسکونی دراین محله گفت: نرخ اجاره که در تابستان متحمل بیشترین نوسانات بود تا به امروز ثابت باقی مانده است.آقایی دراین باره اظهار کرد: معمولا در فصل پاییز و زمستان نرخ اجاره حتی به میزان جزئی با کاهش رو به رو میشود در حالی که امسال هنوز چنین اتفاقی در بازار اجاره مسکن رخ نداده است. برای مثال، در محدوده خیابان جمهوری یک واحد مسکونی ۹۰ متری که با شرایط ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه در تابستان به بازار اجاره عرضه شده بود همین واحد اکنون با همان نرخ به بازار رهن و اجاره پیشنهاد شده است.این بنگاهدار درباره حجم واحدهای رهنی در بازار اجاره فعلی تصریح کرد: اکنون تعداد قابل ملاحظهای از واحدهای مسکونی به صورت رهن کامل آماده تحویل به مستاجران است، اما یا متقاضی برای رهن کامل به بازار مسکن مراجعه نمیکند یا اینکه نرخهای تعیین شده برای واحدهای رهنی خارج از توان مالی متقاضیان است.به گزارش دنیای اقتصاد طبق تحقیقات میدانی، رهن و اجاره ۲۰ میلیون تومانی بیشتر در بازار مسکن مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی تهران برای واحدهای کم سن قابل رویت است و به ندرت میتوان شاهد اجاره بهای یک واحد مسکونی به ارزش ۲۰ میلیون تومان در شمال و غرب تهران بود.