دنیای اقتصاد: ظاهرا نمایندگیهای مذکور از سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده، درخواست مجوز افزایش قیمت كردند که سازمان مذکور هنوز پاسخی به این درخواست نداده است.

بر همین اساس شنیده‌ها حکایت از آن دارد، برخی از نمایندگی‌هایی که درخواست مجوز افزایش قیمت دارند؛ در اقدامی سیستم فروش خود را نیز قطع کرده‌اند. این نمایندگی‌ها با توجه به بی‌ثباتی بازار خودروهای وارداتی و همچنین احتمال حذف ارز دولتی برای واردات، در انتظار پاسخ سازمان حمایت؛ مبنی بر اثر بخشی به درخواست آنها برای افزایش قیمت خودروهای مذکور هستند. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بسته شدن سیستم فروش این نمایندگی‌ها در پی بی‌ثباتی بازار و دلالگری در فروش خودروهای وارداتی است.
در این زمینه مدیر فروش یکی از نمایندگی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تایید در خواست افزایش قیمت عنوان کرد که واردکنندگان نیز با توجه به شرایط بی ثباتی بازار باید بقای خود را حفظ کنند، بنابراین در خواست افزایش قیمت دارند که هنوز سازمان حمایت پاسخی به این درخواست نداده است.
وی تاکید کرد که فاصله قیمتی بین نمایندگی و بازار تنها تنور دلال گری را گرم خواهد کرد.همزمان با بی ثباتی و نوسان نرخ ارز، بازار خودروهای وارداتی نیز دچار تحول شد به طوریکه برخی از خودروهای وارداتی در بازار حتی تا ۳۰ میلیون تومان، افزایش قیمت را تجربه کردند. در این زمینه برخی اخبار از تخلفات شرکتهای واردکننده مبنی بر عدم عرضه خودرو به بازار و در پی آن روند تصاعدی قیمتها حکایت دارد .حال باید دید که آیا سازمان حمایت با توجه به قیمت افسار گریخته وارداتیها در بازار و همچنین بازار داغ دلالگری با افزایش قیمتها موافقت خواهد کرد؟